Committee Member

 
Amrutbhai M. Gadhia

Designation:

  Executive Committee Member, RCCI

Phone:

(O)

Email:

amrut.gadhia@gmail.com

Gautambhai G. Dhamsania

Designation:

  Imm. Past. President,

Phone:

(O) 2230501

Email:

samaytractorsrajkot@gmail.com

Bhaskarbhai J. Joshi

Designation:

  Executive Committee Member, RCCI

Phone:

2465193

Email:

kris_tny@yahoo.com

Atulbhai K. Kamani

Designation:

  Executive Committee Member, RCCI

Phone:

(O)

Email:

ap408016@gmail.com

Dhirenbhai P. Sankhavara

Designation:

  Executive Committee Member, RCCI

Phone:

(O) 2233961

Email:

rajkotchamber@yahoo.co.in

Brijenbhai B. Kotak

Designation:

  Executive Committee Member, RCCI

Phone:

(O) 2483600

Email:

kotakbrijen@gmail.com

Chiragbhai V. Gadesha

Designation:

  Executive Committee Member, RCCI

Phone:

(O) 2363037

Email:

contact@rototon.in

Dipakbhai J. Pobaru

Designation:

  Executive Committee Member, RCCI

Phone:

(O) 2228468

Email:

bharatfactory01@gmail.com

Hitenbhai R. Jasani

Designation:

  Executive Committee Member, RCCI

Phone:

(O) 2570900

Email:

hiten.virag@gmail.com