Member List

 
Gautambhai G. Dhamsania

Designation:

  President

Phone:

  (O) 2230501, 2241856 (R) 2363705

Email:

samaytractorsrajkot@gmail.com

Shivlalbhai L. Patel

Designation:

  Immediate Past President

Phone:

  (O) 2386127 (R) 2374800 (F) 2374545

Email:

powerp1@yahoo.com

Parthbhai P. Ganatra

Designation:

  Vice President

Phone:

  (O) 02827-287379 (R) 2586024

Email:

jaysons_engineers@rediffmail.com

Upen N. Modi

Designation:

  Hon. Secretry

Phone:

  2464492

Email:

modiupendra@rediffmail.com

Kishorbhai N. Rupapara

Designation:

  Hon. Jont Secretary

Phone:

  2227296

Email:

bharat299@gmail.com

Pranaybhai J. Shah

Designation:

  Hon. Treasurer

Phone:

  (O) 2480439 (R) 2480439

Email:

kalpavrukshaexim@gmail.com