Member List

 
Shivlalbhai L. Patel

Designation:

  President, RCCI

Phone:

  (O) 2386127 (R) 2374800 (F) 2374545

Email:

powerp1@yahoo.com

Parthbhai P. Ganatra

Designation:

  VICE PRESIDENT

Phone:

  (O) 02827-287379 (R) 2586024

Email:

jaysons_engineers@rediffmail.com

V. P. Vaishnav

Designation:

  Hon. Secretry

Phone:

  (O) 3041212 (F) 2482088

Email:

vpv927@gmail.com

Gautambhai G. Dhamsania

Designation:

  Joint Secretary,RCCI

Phone:

  (O) 2230501, 2241856 (R) 2363705

Email:

samaytractorsrajkot@gmail.com

Pranaybhai J. Shah

Designation:

  Hon. Treasurer, RCCI

Phone:

  (O) 2480439 (R) 2480439

Email:

kalpavrukshaexim@gmail.com