Member List

 
V. P. Vaishnav

Designation:

  President

Phone:

  (O) 3041212

Email:

vpv927@gmail.com

Parthbhai P. Ganatra

Designation:

  Vice President

Phone:

  (O) 02827-287379 (R) 2586024

Email:

jaysons_engineers@rediffmail.com

Nautam B. Barasiya

Designation:

  Hon. Secretry

Phone:

  (O) 2311234

Email:

prism.ele@gmail.com

Kishorbhai N. Rupapara

Designation:

  Hon. Jont Secretary

Phone:

  2227296

Email:

bharat299@gmail.com

Utsavbhai Doshi

Designation:

  Hon. Treasurer

Phone:

  (O) 9712962704

Email:

ukdoshi@yahoo.com